Cartref > Rhaglenni > Cyflymu

Accelerate icon Cyflymu

Mae Pathway to Carbon Zero yma i gefnogi cyfnod pontio eich busnes i ddyfodol mwy cynaliadwy, torri costau, gyrru effeithlonrwydd, cysylltu'n ystyrlon â'ch gweithlu, ac ennill mwy o gwsmeriaid. Ydych chi eisiau mynd yn ddyfnach? Bydd CYFLYMU ar ben HYBU yn plymio i gydymffurfio rheoleiddiol a pherfformiad sy'n gysylltiedig â'ch busnes, gan eich galluogi i flaenoriaethu effaith ddeunydd ar eich ôl troed amgylcheddol. Mapio ymgysylltiad rhanddeiliaid i gael mewnwelediadau ac alinio hyn â gwneud penderfyniadau gwybodus.

Mapping stakeholder engagement to gain insights and align this to informed decision making. 

Mae Pecyn CYFLYMU* yn cynnwys

  • Cymorth Creu Asesu Materoldeb
  • Cymorth Mapio Rhanddeiliaid
  • Cymorth Ymgysylltu â Chyflenwyr
  • Cefnogaeth Gwrthbwyso
  • Darpariaeth Cynnwys Marchnata (yn gysylltiedig â gweithredu cynaliadwyedd)

* CYNGHORIR PRYNU HYBU