Cartref > Rhaglenni > Gwerthoedd Cymdeithasol

Social Values icon Gwerthoedd Cymdeithasol

Bydd Pathway to Carbon Zero yn eich helpu i fapio'r hyn mae gwerthoedd cymdeithasol yn ei olygu i'ch sefydliad yn benodol. Eich galluogi i greu effaith gadarnhaol yn gydlynol i'ch cyflenwyr, gweithwyr, cymunedau, a'r amgylchedd. Eich helpu i fesur a gwneud y mwyaf o'ch effaith ac ennill busnes newydd.

Mae Pecyn GWERTHOEDD CYMDEITHASOL yn cynnwys:

  • Dadansoddi Bylchau
  • Cynllun Gweithredu wedi'i Deilwra
  • Creu Polisi Gwerthoedd Cymdeithasol
  • Mapio Rhanddeiliaid
  • Cymorth Tendrau Gwerthoedd Cymdeithasol
  • Cymorth Addewid Partner Microsoft
  • Adroddiad Gwerthoedd Cymdeithasol