Cartref > Rhaglenni > Hunan Wasanaethu

Self Serve icon Hunan Wasanaethu

Mae Pathway to Carbon Zero yma i gefnogi cyfnod pontio eich busnes i ddyfodol mwy cynaliadwy, torri costau, gyrru effeithlonrwydd, cysylltu'n ystyrlon â'ch gweithlu, ac ennill mwy o gwsmeriaid. Ydych chi'n fusnes bach sydd am dorri trwy'r tâp coch? Mae HUNAN-WASANAETHU yn alluogwr i chi ddechrau eich taith cynaliadwyedd, gwneud cais am dendrau a chreu cynllun gweithredu wedi'i bersonoli i fesur a lleihau eich effaith ar y blaned.

Mae Pecyn HUNAN-WASANAETHU yn cynnwys: -

  • Dadansoddiad Bwlch ESG ysgafn
  • Cynlluniau Lleihau Carbon
  • Polisi Lleihau Carbon (tendro)
  • Tystysgrif Addewid Lleihau Carbon
  • Galwad Mewngofnodi
  • Offer Mesur