Cartref > Rhaglenni > Hybu

Kickstart icon Hybu

Mae Pathway to Carbon Zero yma i gefnogi cyfnod pontio eich busnes i ddyfodol mwy cynaliadwy, torri costau, gyrru effeithlonrwydd, cysylltu'n ystyrlon â'ch gweithlu, ac ennill mwy o gwsmeriaid.

Bydd HYBU yn nodi'r daith y byddai angen i chi ymgymryd â hi i sefydlu strategaeth gynaliadwyedd a chreu cynllun gweithredu wedi'i bersonoli gyda chymorth arbenigol i droi bwriad yn effaith.

  • Dadansoddiad Bwlch ESG dan Arweiniad
  • Polisi Lleihau Carbon (tendro)
  • Addewid Lleihau Carbon
  • Cymorth Mesur Carbon
  • Cynllun Lleihau Carbon wedi'i Deilwra (yn unol â PPN 06/21)
  • Adroddiad Effaith
  • Adroddiad Lleihau Carbon (tendro)
  • Cyllid gwyrdd/gwirio grant chwarterol