Cartref > Cleieintiaid > Geirdaon

Geirdaon

"Rydym ni wedi cadarnhau Pathway to Carbon Zero fel cyflenwr dibynadwy i ddarparu gwasanaethau ymgynghori lleihau carbon i'n eco-system Partner Microsoft ledled y DU, gan ffurfio rhan o strategaeth ESG ein hunain a'n hymrwymiad i leihau ein hôl troed carbon Cwmpas 3."

Senior Vice President Cloud Services Michael Frisby

"Drwy ymgysylltu â Pathway to Carbon Zero rydym ni wedi gallu deall lle mae angen i ni wneud newidiadau cadarnhaol o fewn ein busnes i gefnogi ein hymrwymiad i leihau ein hôl troed carbon a herio ein cynaliadwyedd ar draws pob maes o'r busnes. Rydym ni bellach yn gweithredu o safle sy'n defnyddio 30% yn llai o ddeunyddiau. Rydym ni’n edrych ymlaen at barhau i greu prosesau arloesol newydd i'n helpu i sbarduno newid i fodloni uchelgeisiau ein rhanddeiliaid yn ogystal â'n rhai ni ein hunain."

Operations Director Monique

"Cyflawni allyriadau carbon Sero Net yw un o'r ffyrdd gorau o fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd a'n heffaith ar ein hamgylchedd. Wrth i ni symud ymlaen, bydd y bartneriaeth hon gyda Pathway to Carbon Zero yn ein helpu i ystyried ymhellach sut y gallwn ni leihau ein heffaith ar ein hamgylchedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Rydym ni’n gwybod bod y camau rydym ni’n eu cymryd nawr, ac wrth i'n busnes dyfu, yn bwysig i'n dyfodol."

Gatewen Training Services owner Julian Hughes